• (0414) 000000
  • info@huzurluyuz.com

Vizyon; Huzurluyuz.Com bir kurum, firma ya da topluluğun geleceğe yönelik hayalleri ve ulaşmak istediği hedeflerini belirtir. Vizyon, bir kurum, firma ya da topluluğun olmak istediği yer, sahip olmak istediği algı, beklentileri ve imajını içerir. Ek olarak vizyon, bir kurum, firma ya da topluluğun ne yönde ilerlemek istediği, çalışanlarına ve dış dünyaya anlattığı cümleleridir.

Misyon; bir kurum, firma ya da topluluğun marka hedeflerine ulaşmak amacıyla üstlendikleri hedef ve sorumlulukların tümünü içermektedir. Misyon, bir kurum, firma ya da topluluğun hedeflerine yaklaşım tarzını yansıtmaktadır. Ek olarak misyon, bir kurum, firma ya da topluluğun önemsediği ve öne çıkardığı bakış açısıdır.

Vizyon-Misyon