israil ingiltere filistin ve Osmanlı İmparatorluğu

Burç Çocuk Eğlence Erkek Finans Genel Haber Kadın Magazin Oyun Sinema Sohbet Spor

İsrail ve Filistin arasındaki kavga ne zaman başladı ve gerçek sebebi nedir?
CEVAP: İsrailoğulları ve Arap dünyası İbrahim peygamberin soyundan gelmektedir. İsrailoğulları Hz. İbrahim’in eşi Sara validemizin oğlu İshak peygambere dayanırken, Filistinli ve Arapların soyu Hacer validemizin oğlu İsmail peygamberden gelmektedir. İsrail ve Filistin arasındaki kavganın temelinde bu önemli gerçek yatmakta ve kavganın başlangıç tarihi İbrahim Aleyhisselam’a kadar inmektedir. Aslında dinin “tüm müminler kardeştir” ilkesine sahip çıkılsa bu kavga olmayacaktır. Kavganın temelinde Arap ve İsrail milliyetçiliği yatmaktadır.

SORU 2: İsrailliler neden dünya ile kavgalı?

CEVAP: İsrailliler tarih boyu kendilerini üstün ırk gördüklerinden ve bütün insanlığın İsrail oğullarına köle olarak yaratıldıklarına inandıklarından hep üstün ırk olma mücadelesi vererek, kan akıtmışlardır ve akıtmaya da devam ediyorlar.

SORU 3: Kur’an-ı Kerim’de neden İsrailoğulları lânetlenmiştir?

CEVAP: İslam dini hiç kimseye lanet edilmemesini emretmektedir. Bunu tek bir istisnası vardır Kuran’da Yahudilere lanet edilmektedir. Bunun sebebi ilahiyatçılar tarafından söyle açıklanmaktadır. İsrail oğullarına gönderilen 10’a yakın peygamber çeşitli nedenlerle İsrail oğulları tarafından katledilmiştir. Kendilerine hak ve hakikati anlatan peygamberleri katlettikleri için, lanetlenmiştir.

SORU 4: İsraillilere karşı en büyük katliamı kimler yaptı?

CEVAP: Tarih boyu İsrailliler hiçbir devlet kuramamışlar. Tarihte ilk kez Roma ve Haçlıların saldırıları ile Kudüs’ten sürülmüşlerdir. Avrupa’dan gelen Hıristiyan haçlılar, İsraillilere ve Müslümanlara büyük katliam yapmışlardır. Kudüs en huzurlu yıllarını İslam döneminde yaşamış, Halife Hz. Ömer hem Hıristiyanlara hem Yahudilere Kudüs’te büyük hürriyet vermiştir. Ünlü komutan Selahattin Eyyûbî Hıristiyanlardan Kudüs’ü teslim alırken, Hıristiyan ve Yahudilere hürriyet tanımış, Yavuz Sultan Selim’le Osmanlı coğrafyasına katılan İsrail ve Filistin topraklarında asırlarca huzur ve barış hâkim olmuştur.

SORU 5: Osmanlı Filistin topraklarından nasıl çıkartıldı? 1. Cihan Harbi neden çıktı?

CEVAP: 1. Dünya Harbinin gerçek sebebi bana göre, İsrail devleti kurulmasına zemin hazırlamaktı. Yahudiler, Abdülhamid’den bu bölgede devlet kurabilmek için öncelikle bugün Adana’nın Ceyhan bölgesini istemişler. Alamayınca Filistin topraklarından yer talep etmişler. Abdülhamid Han bu tehlikeyi görerek, hem Ceyhan’ı ve hem de Filistin’deki kutsal yerleri kendi mülkü haline getirerek, Yahudilerin bu bölgelerden toprak satın almasını önlemek için Yahudilere yer satışını yasaklamış, gelecekte kurulabilecek İsrail devleti tehlikesini önlemiştir. Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra Yahudiler buralardan toprak satın alarak, bölgeye yerleşmeye başlamışlar ve İttihat Terakki yönetimi hem Filistin hem de bugünkü Kerkük bölgesini Abdülhamid Han’ın elinden alarak devletleştirdiği için Yahudiler bölgeden satın aldıkları yerlere yerleşmeye başlamışlardır. Dünyanın birçok ülkesinden Yahudiler gemilerle İsrail’e gelmeye başlamışlardır.

SORU 6: 1. Dünya Harbinden sonra ne oldu?

CEVAP: 1. Dünya Harbinde Osmanlı en büyük hezimeti Filistin, Sina, Gazze ve Kudüs cephelerinde almış, 650 bin askerin katıldığı bu savaşlarda 600 bin asker şehit olmuş. Bu savaşları bizzat İttihat Terakki’nin üç önemli isminden biri olan Cemal Paşa yürütmüştür. Cemal Paşa’nın hanımının Yahudi bir ailenin kızı olduğu ve Yahudilere karşı ajanlık yaptığı söylenmektedir. 1. Dünya Harbinde birçok Yahudi hanımı ve kızının ajanlık yaptığı tarih kitaplarında kaydedilmiştir. İngilizler, Kudüs’ten Osmanlıyı çıkardıktan sonra Filistin’de Yahudi devleti kurulacağını 1917’de tüm dünyaya duyurmuştur. 1. Dünya Harbi Filistin topraklarından Osmanlıyı çıkartarak Yahudi devletine zemin hazırlamak için çıkartılmış, bu savaşta milyonlarca insanın kanı dökülmüştür. 1. Dünya Harbinde Osmanlının verdiği şehit sayısı toplamı Cemal Paşanın hatıralarında üç milyon olarak geçmektedir.

SORU 7: 2. Dünya Harbi niçin çıkartıldı?

CEVAP: Diktatör Hitler tarafından çıkarılan 2. Dünya Harbinin gerçek sebebinin bir Yahudi devletinin kurulmasına zemin hazırlanması olduğu söylenmektedir. Hitlerin Yahudi olduğu, Nazi kamplarında toplanıp öldürülen Yahudilerin sayısının çok abartıldığı ve öldürülen Yahudilerin kurulacak olan İsrail devletine gitmek istemeyenler olduğu iddia edilmekte. 2. Dünya Harbinden hemen sonra dünyadaki ilk Yahudi devletinin (İsrail’in) Filistin topraklarında kurulması ikinci dünya harbinin hedefinin İsrail devletinin kurulması ve dünyaca tanınmasına zemin hazırlamak olduğu yorumlarının yapılmasına sebep olmaktadır. Bana göre de 2. Dünya Harbi -milyonlarca insanın kanı pahasına- İsrail devletinin kurulması için çıkartılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir